Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Ortopedie JPL

Oddělení jednodenní ortopedie

V roce 2018 byl Nemocnici AGEL Jeseník nemocnici zahájen provoz Centra jednodenní ortopedie.

Jde o nové a nadstandardně vybavené pracoviště se zaměřením na operační výkony v rámci tzv. jednodenní ortopedie.

 

Co je to jednodenní ortopedie?

Jde o obor s krátkou dobou hospitalizace.

Jednodenní ortopedie a chirurgie - neboli „one day surgery“ je relativně mladý obor. Rozvoj tohoto oboru jde ruku v ruce s rozvojem moderních miniinvazivních operačních metod – v jednodenní ortopedii hlavně s rozvojem artroskopie. Artroskopie je šetrný miniivazivní zákrok, které je ale dostatečně radikální k ošetření nitrokloubních struktur. Do domácího ošetřování pacient odchází po krátkém odpočinku na lůžku po lokální či celkové anestezii – obvykle první pooperační den.

Oddělení jednodenní ortopedie tedy poskytuje operační péči u těch pacientů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje péči ústavní a typ provedené operace umožňuje na ortopedii JPL, musí být pacient po výkonu tentýž den propuštěn. .

Jaké jsou výhody jednodenní ortopedie?

Jednodenní ortopedie umožňuje, aby pacient po běžných operačních výkonech trávil pooperační období doma, ve svém důvěrně známém prostředí, se svými blízkými a ne na nemocničním lůžku. Tím se snižuje stres spojený s hospitalizací a urychlí se návrat k normálnímu způsobu života. V domácím prostředí se také snižuje riziko infekce, které bývá spojeno právě s delší hospitalizací.

Jednodenní ortopedie nicméně není vhodná pro všechny pacienty – její využití je možné u nerizikových a nízce nebo středně rizikových pacientů.

Proto je nutný určitý výběr nemocných, vhodných pro jednodenní ortopedii.

Výběr nemocných pro režim jednodenní chirurgie je plně v kompetenci lékařů ortopedické ambulance. Kromě medicínských indikací je dále žádoucí, aby nemocní měli dobré rodinné zázemí.

Operace jsou prováděny na nadstandardně vybaveném aseptickém operačním sále, který splňuje nejpřísnější kritéria pro artroskopické výkony.

Oddělení se nachází ve druhém patře lůžkového pavilonu, kde sdílí společný lůžkový fond s oddělením aseptické chirurgie.

Výhody jednodenní péče pro pacienty

Krátká doba pobytu v nemocnici – hospitalizace je jen po nezbytně nutnou dobu, většinou pacient přichází v den operace a odchází druhý den ráno.
Snižuje se teoretické riziko nemocničních nákaz.
Krátké čekací doby od první návštěvy pacienta u lékaře - ortopeda do operace.
Pacientovi je poskytována individuální péče.
Všechny výkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Moderní operační sál

Používáme nejnovější postupy a technologie – aseptický operační sál je vybaven artroskopickou věží s několika sadami optických systémů, disponujeme instrumentarii pro speciální operace ramena a náhrady předního zkříženého vazu. Taktéž máme k dispozici moderní implantáty pro reinzerci tzv. rotátorové manžety ramena, šití menisků, speciální miniinstrumentarium pro operace vbočeného palce nohy a mnohé další.

Spektrum nejčastějších ortopedických operačních zákroků v Jesenické nemocnici

Artroskopie kolenního kloubu
Plastika předního zkříženého vazu kolena hamstringy i BTB štěpem
Artroskopie ramenního kloubu
Stabilizace ramenního kloubu artroskopickou metodou
Sutura /sešití/ rotátorové manžety artroskopickou technikou
Artroskopie hlezenního kloubu
Operace mediální i laterální  epikondylitidy
Operace útlakových syndromů

karpální tunel (n. medianus)
n. ulnaris
n. radialis

Operační výkony na šlachách
Operace deformit nohou

vbočený palec (hallux valgus)
hallux rigidus
příčně plochá noha

Odstranění kostních výrůstků dlouhých i krátkých kostí
Korekční osteotomie
Operace pro Dupuytrenovu kontrakturu
Operace lupavých prstů

Vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Neschopenku lze vystavit na požádání při příjmu na oddělení.

Co s sebou k hospitalizaci?

Předoperační vyšetření od internisty nebo praktického lékaře
Seznam užívaných léků
Souhlasy s výkonem anestezií a hospitalizací, ambulantní dokumentaci
Základní toaletní potřeby a župan
Francouzské hole - pokud je operace na dolní končetině

Co/koho potřebuji k odchodu domů

Nedoporučujeme k výkonu dojet vlastním autem jako řidič – zpět nebudete moci řídit. Zajistěte si tedy následující den po operaci dopoledne odvoz. Pouze za těchto podmínek Vás můžeme následující den po operačním zákroku propustit.

Režim po propuštění a pooperační kontroly

Ambulantní převaz a první kontrola na ortopedické ambulanci, bývá obvykle za 2-7 dní po výkonu – dle doporučení Vašeho ošetřujícího ortopeda. Kopii propouštěcí zprávy můžete odevzdat Vašemu praktickému lékaři. Dokumentaci z hospitalizace máme k dispozici v elektronické podobě.

V rámci pooperační kontroly sledujeme hojení operační rány, provádějí se převazy a odstranění stehů, eventuálně punkce operovaného kloubu. V případě potřeby lze předepsat léky k tlumení pooperační bolesti.

Kontakt

Oddělení – 584 458 474

Ortopedická ambulance objednání k vyšetření a operaci – 584 458 351, 731 180 474