Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

Pacienti a návštěvy

Pobyt v nemocnici

Přijetí do nemocnice

V případě plánovaného přijetí se, prosím, v dohodnutém čase dostavte na danou ambulanci či oddělení. Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař a sestra Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.

V případě, že jste k hospitalizaci přijímán na plánovaný zákrok, operaci či vyšetření vezměte si sebou:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
 • doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření
 • osobní potřeby
 • toaletní potřeby
 • přezůvky
 • chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké.


Režim dne

Vstávání   5.30 - 7.00
Snídaně   7.00 - 8.00
Oběd   11.40 - 13.30
Svačina   15.00 individuálně
Večeře   17.00 - 18.00
Noční klid   22.00 - 5.30

Jídlo a dieta

Jídlo je většině pacientů podáváno čtyřikrát denně, ve výjimečných případech (diabetici, těhotné ženy) individuálně. Doba podávání stravy novorozencům a kojencům je v rámci provozu pracoviště řešena individuálně, dle věku a potřeb dítěte.

Snídaně   7.00 - 8.00
Oběd   11.40 - 13.30
Svačina   15.00 individuálně
Večeře   17.00 - 18.00

Každý pacient se po dobu pobytu v nemocnici stravuje v dietním režimu dle ordinace lékaře. Předepsaná dieta je součástí léčby.


ZÁKAZ kouření
Ve všech prostorách platí ZÁKAZ kouření!

Cenné věci
Doporučujeme vzít si s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní karty, vkladní a šekové knížky je možno uložit u staniční sestry daného oddělení.

Šaty a osobní
K uložení šatů a Vašich osobních věcí je každému pacientovi k dispozici šatna na oddělení a noční stolek vedle lůžka na pokoji.

Nadstandardní služby
O možnostech využití nadstandardních pokojů se informujte předem. O nabídce dalších nadstandardních služeb Vás bude informovat sestra.


Návštěvy

Každý den v době od 14.00 do 17.00 hodin, případně dle domluvy individuálně. 

Dětské oddělení:
Maminky nebo tatínci hospitalizovaní s dítětem mohou být u svého dítěte přítomny nepřetržitě, rodič, který není s dítětem hospitalizován, může u lůžka svého dítěte pobývat dle dohody s lékařem a dle prostorových možností oddělení, většinou v dobu od 7.00 do 20.00 hodin. 


Podávání informací

Informace jsou podávány osobně i telefonicky (svěřené osobě na základě hesla).


Propuštění z nemocnice

Propuštění z nemocnice je provázeno:

 • informacemi o dalším doporučeném léčení
 • předáním písemné propouštěcí zprávy pro ošetřujícího lékaře
 • odevzdáním nemocničního prádla (pyžamo, župan apod.)
 • zaplacením poplatků za nadstandardní služby (na pokladně)

Návrhy, stížnosti – oddělení řízení kvality

V případě jakýchkoli návrhů na zlepšení či stížností na provoz, služby a poskytování péče v Nemocnici AGEL Jeseník se prosím obracejte na Oddělení řízení kvality. Své připomínky můžete zmínit i v dotaznících spokojenosti, které naleznete na každém oddělení léčebné péče a ambulanci. 

Kontakt: sekretariát nemocnice

mobil: +420 731 585 170
tel č.: +420 584 458 402
e-mail: nemocnice@jen.agel.cz
úřední hodiny: pracovní dny 7.00 - 15.00