Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Jesenická nemonice a. s., je menší zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou i ambulantní zdravotní péči ve spádové oblasti okresu jeseník a sousedních oblastí s celkovým počtem okolo 42 000 obyvatel. Je jediným poskytovatelm akutní lůžkové zdravotní péče v regionu. Nemocnice je umístěna v centru lázeňského města Jeseník, ležícího v srdci jesenických hor.

Spektrum poskytované péče

Jesenická nemocnice poskytuje akutní lůžkovou péči na celkem sedmi odděleních, a to konkrétně interním oddělení, chirurgickém oddělení, gynekologicko-porodnickém , novorozeneckém a dětském oddělení, oddělení LDN a anasteziologicko-resuscitačním oddělení. Součástí nemocnice je navíc i oddělení klinické biochemie, hematologie a transfúzní služby, dále transfúzní oddělení zajišťující odběry krve a hemodialyzační oddělení pro pacienty s onemocněním ledvin. Péči v dalších oborech zajišťují ambulance. Ambulantní služby jsou poskytovány kromě ambulancí základních oborů (interní, chirurgická, dětská, geriatrická, gynekologická, anesteziologická, gastroendoskopická) také v dalších specializovaných ambulancích (hemetologická, ortopedická, oční, nefrologická či urologická) a nechybí ani péče stomatologická nebo služby praktického lékaře.