Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

Pacienti a návštěvy

Stížnosti, připomínky, podněty

V souladu se strategií Nemocnice AGEL Jeseník a právními předpisy České republiky klademe důraz na zjišťování Vaší spokojenosti. Uvítáme, pokud nám sdělíte své podněty, připomínky a naopak i stížnosti k poskytnuté péči.

Své podněty a připomínky můžete sdělovat formou:

  • dotazníkového šetření
  • zápisem do Knihy přání a stížností na daném pracovišti
  • e-mailem: nemocnice@jen.agel.cz
  • písemně: Nemocnice AGEL Jeseník a.s., Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník

V případě, že nejste spokojeni se zdravotní, tj. léčebnou či ošetřovatelskou péčí, která je Vám poskytována v naší nemocnici, snažte se bezodkladně řešit nastalou situaci s primářem, ošetřujícím lékařem či vrchní sestrou daného pracoviště. Příčiny této nespokojenosti obvykle shledáváme především v nedostatečné komunikaci či nedorozumění.

V případě, že byste nebyli uspokojeni s vyřešením daného problému tzv. na místě, můžete využít varianty:

a) podání stížnosti ústně do Protokolu na sekretariátu společnosti v pracovních dnech od 7,30 – 14,30 hodin po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 731 585 170 či e-mailu nemocnice@jen.agel.cz

b) písemně na adresu: Nemocnice AGEL Jeseník a.s., ředitelství, Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník nebo e-mailem nemocnice@jen.agel.cz

Stížnost musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
  • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště,data události, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Stížnosti podané do Protokolu nebo doručené písemně (dle variant a),b)) splňující podstatné záležitosti jsou evidovány. Ostatní stížnosti slouží jako podnět pro zvýšení kvality poskytované péče. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 dní ode dne doručení stížnosti. Ve výjimečných případech tato lhůta může být prodloužena, o čemž je stěžovatel písemně informován.

O způsobu vyřízení stížnosti, zjištěných skutečnostech a závěrech je stěžovatel písemně informován, příp. je navrženo ústní jednání.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti v Nemocnici AGEL Jeseník a.s. je oprávněn podat stížnost u správního orgánu:
Krajského úřadu olomouckého kraje – odbor zdravotnictví,

Jeremenkova 40b, 779 11, Olomouc.


Tento postup je v souladu s §93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů.