Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Dětské a novorozenecké oddělení

Dětské oddělení Nemocnice AGEL Jeseník poskytuje ambulantní a lůžkovou, základní i přiměřeně specializovanou diagnostickou, léčebnou a konsultativní péči dětem a dospívajícím 0 - 19 let. Lůžkové oddělení pro děti a dorost tvoří s novorozeneckým oddělením, dětskou ambulancí a ambulancemi se specializovaným zaměřením jeden celek a úzce spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a dorost a s lékaři specialisty.


Dětské oddělení zahrnuje:


Lůžková část dětského oddělení:

Lůžková část má 8 pokojů, s možností pobytu člena rodiny spolu s nemocným dítětem, která je velmi vítána a přispívá ke spokojenosti i rychlejší úzdravě. Průměrný pobyt nemocných dětí jsou 2 - 3 dny a jakmile to zdravotní stav dovolí, pokračuje léčba v domácím prostředí s ohledem na respektování Charty práv dítěte.

Na oddělení jsou k dispozici dva nadstandartní dvoulůžkové pokoje pro jedno dítě a jeho doprovod, ostatní pokoje jsou čtyřlůžkové jsou obsazovány bariérovým způsobem respektujícím druh onemocnění, věkové složení a od určitého věku i odlišnost pohlaví. I na těchto pokojích mohou rodiče své dítě doprovázet, pokud to kapacita lůžek dovolí. Bez úhrady lze doprovázet dítě, které nedovršilo věk 6. let. Doprovod dítěte staršího 6 let si rodiče hradí sami. Pobyt na nadstandardním pokoji se doplácí vždy. Výše úhrady se řídí ceníkem naší nemocnice.

Přijímány jsou i děti a dospívající, které vyžadují chirurgické zákroky a je jim poskytována před a pooperační péče spolu s chirurgy.

Na našem oddělení jsou dětem i jejich rodičům k dispozici učitelka MŠ Ivona Vrbková, která m.j. poskytuje dětem i péči ve smyslu herní terapie, a učitelka ZŠ Lenka Hvozdovská. Děti, kterým to zdravotní stav dovolí, se mohou učit a pokračovat ve vzdělávání v základních předmětech. Dítě pak není po propuštění z nemocnice vystaveno stresu z dohánění učiva. Starší děti mají možnost využívat počítače k přípravě do školy i k rozptýlení a ke kontaktu s rodinou.

Na oddělení je dostupné wifi připojení. Po písemném souhlasu rodičů je možné se k síti připojit, rodiče pak nesou odpovědnost za možné „nekalé chování“ svých ratolestí na síti.

Každý pokoj dětského oddělení je vybaven TV přijímačem. Optimistickou a hravou výzdobou interiérů našeho oddělení včetně nástěnných maleb, se snažíme o navození příjemné atmosféry. Kompletně ji realizovala učitelka MŠ Ivona Vrbková.

Herní terapie:

Herní terapie představuje práci s dětmi, kdy se učitelka MŠ s pomocí loutek a jiných pomůcek snaží dítěti pomoci pochopit důvod jejich hospitalizace, zahrnuje i přípravu dětí a jejich rodičů k diagnostickým či léčebným zákrokům. Formou fotografií v albu předvede, jak vypadá jiné pracoviště, kde se mohou ocitnout - jako je rtg pracoviště, operační sály apod. To vše se záměrem odstranit strach dětí z pobytu v nemocnici, obavy z vyšetření a zákroků.


Ambulantní část dětského oddělení poskytuje  následující služby:

Lékařskou službu první pomoci (LSPP)

ve všední dny od 16:00 do 7:00  hod. následujícího dne,
v sobotu, neděli a ve svátky od 14:00 do 9:00 hod. následujícího dne

Tuto službu zajištují službu konající lékaři dětského oddělení, kdy krom poskytování péče hospitalizovaným dětem a novorozencům ošetřujeme i nemocné děti přicházející z terénu. Ambulance první pomoci je součástí dětského oddělení a naleznete ji v posledním patře lůžkového pavilonu nemocnice (budova po pravé ruce při příchodu přes hlavní bránu nemocnice).

V sobotu, neděli a ve svátky v době od 9:00 do 14:00 hodin zajištuje pohotovostní ambulanci záchranná služba Olomouckého kraje. Tuto ambulanci naleznete ve vstupní budově nemocnice – vpravo před hlavní branou. Zde budou vaše děti ošetřeny zkušenými praktickými dětskými lékaři.

Všeobecná dětská ambulance

Ve všední dny od 7:00 do 16:00 hodin

V ambulanci provádíme plánované kontroly dětí po propuštění z hospitalizace. Poskytujeme konsultativní služby na vyžádání praktických dětských lékařů. Zároveň se na nás můžete obrátit i s nemocnými děti z jiných regionů, pokud jste u nás na dovolené, školních výletech, škole v přírodě apod.

Ambulance se specializovaným zaměřením:

Nefrologická ambulance

Pro děti s nemocemi močového systému
Ordinační doba: čtvrtek 12:00 - 15:30


Telefon: 584 458 357

Kardiologická ambulance

Pečuje o děti s onemocněním srdce a cév
Ordinační doba: pondělí, středa a čtvrtek 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30


Telefon: 584 458 357

Endokrinologická a diabetologická ambulance
Zahrnující péči o děti s poruchami funkce štítné žlázy, poruchami růstu, obezitou, poruchami vývoje pohlavních orgánů a dětí s cukrovkou.
Ordinační doba: úterý 7:00 – 12:00


Telefon: 584 458 357


Novorozenecké oddělení

Novorozenecká část oddělení je umístěna v prostorách Porodnicko-gynekologického oddělení. Má 6 lůžek a zajišťuje péči o fyziologické novorozence, což jsou děti narozené po 36. týdnu těhotenství s nekomplikovaným poporodním průběhem. V případě poporodních komplikací spolupracujeme s Novorozeneckou jednotkou intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na oddělení jsou 24 hodin denně dětem a jejich matkám k dispozici zkušené novorozenecké sestry a sloužící dětský lékař. Zdraví novorozenci jsou po celou dobu pobytu na pokoji se svou matkou. Novorozence propouštíme do domácího ošetřování nejdříve 72 hodin po porodu. Tato doba je platným doporučením České neonatologické společnosti a je dodržována v celé Česká republice. Během pobytu novorozence na novorozeneckém oddělení provádíme screeningová (vyhledávací) vyšetření na nejčastější vrozené vady – se souhlasem rodičů vyšetřujeme zrak k vyloučení vrozeného šedého zákalu a sluch k brzkému odhalení jeho poruchy, provádíme odběr kapky krve z paty k záchytu nejčastějších vrozených poruch metabolismu (například fenylketonurie nebo vrozené špatné funkce štítné žlázy). Dále ultrazvukové vyšetření mozku a ledvin a jednoduché neinvazivní vyšetření zásobení krve kyslíkem na ručkách a nožkách k vyloučení rizika vážné vrozené vady srdce. Všechna tato vyšetření jsou realizována proto, aby se vaše dítě mohlo dále zdravě a přirozeně vyvíjet.

Oddělení získalo statut Baby friendly hospital. Tento statut je celosvětově udělován nemocnicím, jejichž novorozenecká oddělení splní náročná kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení, jako jednu z hlavních podmínek zdravého vývoje dítěte. K realizaci tohoto programu jsou využívány i videoprogramy. Vyškolené sestry v čele s Marií Oříškovou, která tuto aktivitu vede, jsou k dispozici kojícím matkám i po propuštění novorozence do domácí péče jako laktační poradkyně. Maminky obdrží při propuštění kontakt pro případ problémů s kojením.

Rodičům dětí narozených v Nemocnici AGEL Jeseník nabízíme možnost pronájmu monitoru dechu. Přístroj je možno zapůjčit na dobu 6 - 12 měsíců. Na bližší informace se ptejte kdykoliv během pobytu nebo volejte na telefonní číslo 584 458 427.


Ultrazvukové pracoviště:

Slouží dětem a dorostu našeho regionu. Provádíme širokou diagnostiku zahrnující vyšetření břicha, srdce, měkkých tkání či vyšetření mozku u nejmenších dětí. Těhotným ve 20. týdnu gravidity provádíme, v rámci snahy o včasný záchyt závažných vrozených vad srdce, echokardiografické vyšetření srdce plodu.

Objednávky k ultrazvukovým vyšetřením:
Ordinační doba: pondělí – pátek, 7:30 – 14.30

Telefon: 584 485 357 nebo lze objednat také přímo na dětském oddělení 584 458 316