Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

Pracoviště

Dětské a novorozenecké oddělení

    Dětské oddělení Nemocnice AGEL Jeseník poskytuje ambulantní a lůžkovou, základní i přiměřeně specializovanou diagnostickou, léčebnou a konsultativní péči dětem a dospívajícím od narození do 19 let věku. Lůžkové oddělení pro děti a dorost tvoří s novorozeneckým oddělením, dětskou ambulancí a ambulancemi se specializovaným zaměřením jeden celek a úzce spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a dorost a s lékaři specialisty.


Dětské oddělení zahrnuje:


Lůžková část dětského oddělení:

    Lůžková část má 8 pokojů, s možností trvalého pobytu člena rodiny spolu s nemocným dítětem, která je velmi vítána a přispívá ke spokojenosti i rychlejší úzdravě. Průměrná délka hospitalizace nemocných dětí je 2 - 3 dny. Jakmile to zdravotní stav dovolí, pokračuje léčba v domácím prostředí s ohledem na respektování Charty práv dítěte.

    Na oddělení jsou k dispozici tři nadstandardní dvoulůžkové pokoje pro jedno dítě a jeho doprovod, ostatní 2 - 3 lůžkové pokoje jsou obsazovány bariérovým způsobem respektujícím druh onemocnění, věkové složení a od určitého věku i odlišnost pohlaví. I na těchto pokojích mohou rodiče své dítě doprovázet, pokud to kapacita lůžek dovolí. Pobyt doprovodu dítěte do 6 let věku včetně celodenní stravy plně hradí zdravotní pojišťovna. Doprovod dítěte od dovršení 6 let věku si rodiče hradí sami. Pobyt na nadstandardním pokoji se doplácí vždy. Výše úhrady se řídí ceníkem naší nemocnice.

  

    Přijímány jsou i děti a dospívající, kteří vyžadují chirurgické a ortopedické zákroky. Péče je pak poskytována společně s chirurgy a ortopedy před operací i v pooperačním období.

    Pro případ bedlivějšího sledování zdravotního stavu, pooperační monitoring a nutnost poskytnutí intenzivnější péče má oddělení nachystán pokoj s možností trvalého dohledu zdravotnického personálu přes prosklenou stěnu, vybavený EKG monitorem, moderním pulsním oxymetrem, oxygenoterapií, infuzními pumpami apod.

 

    Podávání kapacích infuzí přes periferní žilní linky pomocí infuzních pump a dávkovačů je u dětí samozřejmost.

    Na našem oddělení jsou dětem i jejich rodičům k dispozici 2 pedagogové - učitelka ZŠ a učitelka MŠ, která mj. poskytuje dětem i péči ve smyslu herní terapie. Děti, kterým to zdravotní stav dovolí, se mohou učit a pokračovat ve vzdělávání v základních předmětech. Dítě pak není po propuštění z nemocnice vystaveno stresu z dohánění učiva. Starší děti mají možnost k přípravě do školy, k rozptýlení i ke kontaktu s rodinou či kamarády využívat počítač.

 

    Na oddělení je dostupné wifi připojení. Po písemném souhlasu rodičů je možné se k síti připojit. Připojení je nezabezpečené a neomezené. Rodiče nesou odpovědnost za možné „nekalé chování“ svých ratolestí na síti.

    Každý pokoj dětského oddělení je vybaven TV přijímačem. Výzdobou vyšetřoven, pokojů i chodby se snažíme navodit příjemnou atmosféru.

Herní terapie:

    Herní terapie je činnost učitelky MŠ, při které se pomocí loutek a jiných pomůcek snaží vysvětlit malým pacientům co nejsrozumitelněji důvod hospitalizace. Součastně jsou dítě i jeho rodiče průběžně připravováni na potřebné diagnostické či léčebné zákroky. Formou fotografií v albu je ukázáno, jak vypadá jiné pracoviště, kde se mohou děti během pobytu v nemocnici ocitnout - RTG pracoviště včetně CT, operační sály apod. Hlavním cílem herní terapie je odstranit strach z pobytu v nemocnici, obavy z vyšetření a nezbytných zákroků, pochopení nutnosti pobytu mimo domov.


Ambulantní část dětského oddělení poskytuje následující služby:

Lékařskou službu první pomoci (LSPP)

Ve všední dny od 15:30 do 7:00  hod. následujícího dne.
V sobotu, neděli a ve svátky nepřetržitě.

Tuto službu zajištují službu konající lékaři dětského oddělení. Lékař ve službě poskytuje nepřetržitě potřebnou péči hospitalizovaným dětem a novorozencům, zajišťuje provoz příjmové ambulance a v mezidobí ošetřuje nemocné děti přicházející z terénu. Veškerá péče je poskytována postupně dle naléhavosti jednotlivých případů. Ambulance první pomoci je součástí dětského oddělení a naleznete ji v posledním patře lůžkového pavilonu nemocnice (budova po pravé ruce při příchodu přes hlavní bránu nemocnice).

V sobotu, neděli a ve svátky je pohotovostní ambulance otevřena na stejném místě - v posledním patře lůžkového pavilonu nemocnice před vstupem na oddělení.

Všeobecná dětská ambulance

Ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin.

V ambulanci provádíme plánované kontroly dětí po propuštění z hospitalizace. Poskytujeme konsultativní služby na vyžádání praktických dětských lékařů. Zároveň se na nás můžete obrátit i s nemocnými děti z jiných regionů, pokud jste u nás na dovolené, na školních výletech, ve škole v přírodě apod.

  

Ambulance se specializovaným zaměřením:

Nefrologická ambulance

Pro děti s nemocemi močového systému
Ordinační doba: čtvrtek 12:00 - 15:30

Telefon: 584 458 357

Kardiologická ambulance

Péči o děti s onemocněním srdce a velkých cév zajišťujeme v návaznosti na hospitalizaci či akutní vyšetření ve spolupráci s dětskou kardiologickou ambulancí DK FN UP Olomouc.

Neakutní vyšetření jsou zajišťována PLDD na stejném pracovišti, dále také v dětské kardiologické ambulanci v Šumperku či Krnově.

Telefon: 584 458 357

Endokrinologická ambulance

Poskytuje péči o děti s poruchami funkce štítné žlázy, poruchami růstu, obezitou, poruchami vývoje pohlavních orgánů.

Ordinační doba: úterý 7:00 – 12:00

Telefon: 584 458 357


Novorozenecké oddělení

    Novorozenecká část oddělení je umístěna v prostorách Porodnicko-gynekologického oddělení. Má 6 lůžek a zajišťuje péči o fyziologické novorozence, což jsou děti narozené po 36. týdnu těhotenství s nekomplikovaným poporodním průběhem. V případě poporodních komplikací spolupracujeme s Novorozeneckou jednotkou intenzivní péče Perinatologického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pro případ komplikované poporodní adaptace novorozence je oddělení vybaveno moderním inkubátorem, vyhřívaným lůžkem s fototerapií, krátkodobou dechovou podporu rPAP, odsávačkou, přípojkou na kyslík. Samozřejmostí je kontinuální monitorování životních funkcí a hladiny kyslíku v krvi moderním oxymetrem a schopnost zajistit základní životní funkce před případným nutným převozem do perinatologického centra.

    Na oddělení jsou dětem a jejich maminkám neptřetržitě k dispozici zkušené novorozenecké sestry a sloužící dětský lékař. Zdraví novorozenci jsou po celou dobu pobytu na pokoji se svou matkou. Novorozence pouštíme do domácího ošetřování nejdříve 72 hodin po porodu. Tato doba je platným doporučením České neontologické společnosti a je dodržována v celé České republice.

    Vyjímečně propouštíme děti i dříve, a to zejména tehdy, pokud maminka po předchozí dohodě přichází k ambulantnímu porodu. K tomu je naprosto nezbytný příznivý zdravotní stav novorozence a o možnosti časného propuštění rozhoduje dětský lékař.

    Během pobytu novorozence na novorozenecké oddělení provádíme screeningová (vyhledávací) vyšetření na nejčastější vrozené vady - se souhlasem rodičů vyšetřujeme zrak k vyloučení vrozeného šedého zákalu, sluch k brzkému odhalení jeho nejzávažnější poruchy, provádíme odběr kapky krve z paty k záchytu nejčastějších vrozených poruch metabolismu (například cystické fibrózy, fenylketonurie nebo vrozené nedostatečnosti fukce štítné žlázy a poruchy nadledvin). Dále všem novorozencům provádíme ultrazvukové vyšetření mozku se ledvin a jednoduché neinvazivní vyšetření zásobení krve kyslíkem na ručkách a nožkách k vyloučení rizika vážné vrozené vady srdce. Všechna tato vyšetření jsou realizována proto, aby se vaše dítě mohlo dále vyvíjet zdravě a přirozeně. V případě časného záchytu vybraných vážných a současně velmi vzácných onemocnění je tak léčba zahájena prakticky pár dní po narození, což umožňuje minimalizaci následků pozdní diagnostiky a odloženého zahájení léčby.

    Veškerá screeningová vyšetření po dohodě poskytujeme i novorozencům po ambulantním porodu uskutečněném v naší nemocnici společně s kontrolou zdravotního stavu časně po propuštění. 

    Všem maminkám jsou k uložení miminek k dispozici plně mobilní, výškově nastavitelné a polohovatelné postýlky umožňující těsný kontakt i nad lůžkem matky časně po porodu císařským řezem.

    Oddělení získalo statut Baby Friendly Hospital Initiative, který je celosvětově udělován nemocnicím, jejichž novorozenecká oddělení splní náročná kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení, jako jednu z hlavních podmínek zdravého vývoje dítěte. K realizaci tohoto programu jsou využívány i videoprogramy. Vyškolené sestry v čele s Pavlínou Vašinovou, která tuto aktivitu vede, jsou nepřetržitě k dispozici ještě před porodem v rámci předporodních kurzů, které nemocnice organizuje pro těhotné. Pro případ problému s kojením obdrží maminky telefonický kontakt na laktační poradkyně při propuštění z porodnice.

    Rodičům dětí narozených v Nemocnici AGEL Jeseník nabízíme možnost pronájmu monitoru dechu. Přístroj je možno zapůjčit na dobu 6 - 12 měsíců. Na bližší informace se ptejte kdykoliv během pobytu nebo volejte na telefonní číslo 584 458 427.


Ultrazvukové pracoviště:

    Aktuálně slouží převážně akutně hospitalizovaným dětem z našeho regionu pro diagnostiku zahrnující vyšetření břicha, měkkých tkání či vyšetření mozku u kojenců před uzavřením velké fontanely. Stejně je tomu i u UZ vyšetření srdce k odhalení kritických vad a vážných obtíží před odesláním do dětské kardiologické ambulance DK FN UP v Olomouci.

 

    Orientační vyšetření pediatrem v podobném rozsahu (mimo UZ srdce) provádíme i pro děti do 15 let na základě doporučení příslušného PLDD ambulantně, vždy ale po předchozím objednání.

Objednávky k ultrazvukovým vyšetřením:
Ordinační doba: pondělí – pátek, 7:30 – 14:30

Telefon: 584 458 357 nebo lze objednat také přímo na dětském oddělení 584 458 316

Protože lékař zaškolený v UZ vyšetření není na pracovišti nepřetržitě, jsou vyšetření realizována v závislosti na aktuální personální situaci.