Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Jeseník započala první fáze rozsáhlé rekonstrukce lůžkového pavilonu. Pacienti budou mít komfortnější zázemí

28.2.2022

Rekonstrukcí za více než 8 milionů korun aktuálně prochází lůžkový pavilon Nemocnice AGEL Jeseník, v němž se nachází chirurgické, interní a dětské oddělení, hemodialyzační stanice a ambulantní provozy interny. Celá akce bude dokončena do konce měsíce dubna.

Začátkem února letošního roku byla v Nemocnici AGEL Jeseník zahájena rekonstrukce vodovodních a odpadních rozvodů. „Jedná se o kompletní páteřní rozvod pod lůžkovým pavilonem a v kolektoru pod chirurgickým pavilonem. Tato část byla již dokončena. Od 21. února jsou postupně vyměňovány veškeré rozvody vody a odpadů v lůžkovém pavilonu, který bude postupně odstavován tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení zdravotní péče. Děkujeme pacientům, návštěvám a zaměstnancům nemocnice za pochopení a shovívavost během rekonstrukce,” uvedl Ing. Petr Skipala, vedoucí technického úseku Nemocnice AGEL Jeseník.

„První fáze rekonstrukce pavilonu bude dokončena do konce měsíce dubna a je financována z vlastních zdrojů. Na jednotlivých lůžkových odděleních budou mimo rozvodů také kompletně zrekonstruovány toalety a vybudovány další dva nové nadstandardní pokoje“ doplnil Ing. Petr Skipala s tím, že dalšími plánovanými kroky v tomto roce jsou kompletní výměna oken a zateplení pláště lůžkového pavilonu. „Neméně důležitou plánovanou investicí letošního roku je pořízení nového CT přístroje,“ dodal závěrem.

Nemocnice AGEL Jeseník je jediným poskytovatelem akutní lůžkové zdravotní péče v regionu a poskytuje lůžkovou i ambulantní zdravotní péči ve všech základních oborech. Jednotlivá pracoviště sledují nejnovější moderní trendy, jak v diagnostice, tak v léčbě. Spádovou oblastí této nemocnice je bývalý okres Jeseník a sousední oblasti s celkovým počtem okolo 38 000 obyvatel.

Zpět