Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. s ohledem na potenciální hrozby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016346 Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. s ohledem na potencionální hrozby je zvýšení kvality poskytované péče v Nemocnici AGEL Jeseník a.s. pořízením přístrojové zdravotní techniky za účelem rozvoje a modernizace pracovišť intenzivní péče a diagnostických pracovišť, což povede k posílení odolnosti při poskytování a zajišťování akutní zdravotní péče s ohledem na potencionální hrozby a dopady pandemie COVID-19 a případná další onemocnění.

Projekt rozvíjí akutní zdravotní péči díky pořízení nejnovějšího přístrojového vybavení. Pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení odolnosti systému a tedy k posílení materiálně-technické připravenosti nemocnice a rozvoji akutní péče běžným pacientům Nemocnice AGEL Jeseník a.s. a pacientům s onemocněním COVID-19 či podezřením na COVID-19. Nové vybavení umožní nemocnici poskytovat rychlejší diagnostiky, kvalitnější zobrazovací metody, a možnost poskytnutí potřebné medikace, zvláště v tak obtížně přístupnému regionu.

Realizací projektu dojde ke zvýšení odolnosti poskytování péče během pandemie a také proti jiným případným hrozbám. Pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení odolnosti systému a tedy k posílení materiálně-technické připravenosti u oborů uvedených v dokumentu Podklady pro hodnocení návázaných na urgentní příjem typu 2.