Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Nemocnice AGEL Jeseník poskytuje pacientům paliativní péči

20.10.2020

V Nemocnici AGEL Jeseník se již druhým rokem rozvíjí paliativní péče, která má i na nemocničním lůžku za cíl zvýšit komplexní kvalitu života v jeho závěru. V nemocnici tak vznikl paliativní tým, který se snaží pomoci umírajícím, jejich rodinám i spolupracovníkům a poskytovat takovou péči, aby mohl umírající konec svého života strávit pokojně. Skupina zdravotníků zabývající se tématem umírání se vzdělává v paliativních tématech a získané zkušenosti uplatňuje v praxi. Smrt je totiž přirozená součást života a neměla by být tabuizována.

„Snažíme se o to, aby naši pacienti, kterým již pomalu dohasíná jejich plamínek života, prožili odchod z tohoto světa důstojně, pokud možno vyrovnaně, v co největším komfortu bez bolestí a velkých strastí. Pokud si to pacient přeje, tak se mu snažíme přiblížit vývoj jeho onemocnění a s tím související změny, které se mohou odehrávat,” říká na začátek Mgr. Kamila Kocianová, zdravotně-sociální pracovník Nemocnice AGEL Jeseník a koordinátor zdejšího paliativního týmu.

Jedním z jeho mnoha úkolů je citlivá komunikace s rodinami umírajících, kterým se snaží vysvětlit, jaký bude mít onemocnění průběh. „To je pro blízké jedna ze zcela zásadních věcí,” uvědomuje si Kamila Kocianová a dále vysvětluje: „Odchod milovaného člověka je těžký pro všechny. Mnohdy se snaží najít viníka toho, proč se to stalo. Je to přirozený způsob obranné reakce, kterou bychom měli respektovat. V tomto nám velice pomohlo absolvování kurzů, jak vést těžké rozhovory, kdy se přestáváme bát o těchto tématech mluvit. Každý z nás máme právo na informace a vlastní rozhodnutí, a to i člověk, který svou životní etapu končí. Z vlastní zkušenosti jsme zjistili, že právě komunikace o těchto těžkých tématech je klíčovým nástrojem vedoucím ke zklidnění nemocného i jeho blízkých.”

Paliativní péče v režii jesenické nemocnice má ve zdejším regionu nezastupitelnou roli, neboť služby kamenného či mobilního hospice zde chybí a terminální pacienti často umírají mimo své přirozené prostředí domova ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice proto spolupracuje s místními organizacemi, aby se mohli těžce nemocní lidé, je-li to možné, vrátit mezi své nejbližší. „V takovém případě musí být především rodina nemocného dobře a dostatečně informována. V domácím prostředí pak v našem regionu nemocnému i rodině může pomoci Charita Jeseník se službou domácí zdravotní péče,” pokračuje koordinátorka paliativního týmu s tím, že součástí jejich práce je také vhodně tišit bolest a jiné příznaky, které snižují komfort nemocného. „Ne vždy je to ale jednoduché. Každý člověk je jiný a jeden postup nelze takzvaně paušalizovat na každého,” přiznává.

Nemocnice AGEL Jeseník nabízí paliativní péči od roku 2018, kdy získala grant v rámci programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast. Nad rámec finanční podpory se nemocnice stala součástí dvouletého doprovodného programu zaměřeného na komplexní rozvoj nemocniční paliativní péče. Díky tomu se může personál nemocnice vzdělávat v oblasti paliativní péče od zkušených odborníků a následně své zkušenosti i získané informace předávat dále kolegům ze spolupracujících organizací.

Zpět