Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Digitální rentgenové snímky pošle Nemocnice AGEL Jeseník lékařům zraněných turistům do místa bydliště

11.9.2020

Velký přínos pro zdravotníky i pro pacienty má jedna z největších letošních investic v Nemocnici AGEL Jeseník v podobě digitalizace radiodiagnostického oddělení. Pozitivní dopad má na všechna pracoviště jesenické nemocnice - skončilo vyvolávaní RTG filmů a rentgenové snímky nyní existují jen elektronické podobě.

Pro nemocnici znamenala digitalizace náročné přípravy z informačně technologického hlediska, přinesla ale lepší komfort jak pro radiologické asistenty, lékaře, tak i pacienty. „Digitalizace rentgenového oddělení byla dokončena v létě a jedná se o jednu z nejdůležitějších letošních investic v hodnotě 1 a půl milionů korun,” sdělil Ing. Miloslav Vyhnánek, místopředseda představenstva Nemocnice AGEL Jeseník.  Z praktických důvodů jesenická nemocnice zvolila nepřímou digitalizaci, při které radiologický asistent snímkuje na speciální kazety, které jsou následně vyvolávány ve čtečce.

Obraz je dále zpracováván na počítači, distribuován k lékařskému popisu do nemocničního informačního systému a digitálního archivu obrazových dat. „Největší výhody digitalizace spatřuji v tom, že odpadá nejen celý vyvolávací proces rentgenového snímku tzv. mokrou cestou, ale i další manipulace s filmovou dokumentací či archivace filmů. Další výhodou je možnost elektronické úpravy obrazu,” má jasno MUDr. Jana Vašíčková, primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice AGEL Jeseník.

Technologická novinka má také přínos z ekologického hlediska. V Nemocnici AGEL Jeseník již není nutné používat, a tudíž i ekologicky likvidovat, jakoukoliv chemii a filmový materiál. Z hlediska bezpečnosti práce radiologických asistentů a administrativních pracovnic odpadá přemisťování poměrně těžkých břemen, práce ve výškách i diskomfort spojený s prací v temné komoře. Vyšetřující lékař si zobrazí požadované snímky na certifikovaných kalibrovaných monitorech diagnostické stanice, které nahradily prosvětlovací prohlížecí zařízení zvané negatoskop. Pomocí speciálního softwaru může s rentgenovými snímky individuálně pracovat - měnit jas, kontrast, snímky lze různě otáčet, zvětšovat nebo prohlížet elektronickou lupou. Také lze jednoduchým způsobem pomocí elektronické tužky provádět i složitější měření, na která dříve lékaři potřebovali pravítko a kalkulačku.

„Vítanou novinkou je, že v rámci nemocnice si lze elektronické snímky prohlédnout na kterémkoliv oddělení či ambulanci. Dále je možné snímky posílat do ostatních zdravotnických zařízení skupiny AGEL i na jiná pracoviště mimo nemocnici, což zajisté ocení pacienti, protože si už nemusí pro snímky do nemocnice chodit a fyzicky je přenášet na specializované ambulance. Nemocnice AGEL Jeseník tak může jednoduše poslat z digitálního archivu nejen obrazovou dokumentaci CT vyšetření jako doposud, ale nově i RTG snímky do nemocnic v celé České republice, pokud jsou zapojeny do sítě ePACS. S pracovišti, která nejsou zapojena v této síti, sjednáváme v současné době smlouvy o podmínkách náhledu do digitálního archivu,” pokračuje primářka Vašíčková.

Ta na závěr zdůrazňuje, že dálkový přenos obrazových dat je nejen otázkou rychlosti a komfortu, ale je velmi důležitý i z hlediska radiační ochrany. Nespádoví pacienti, například turisté, pak nemusí být při dalším vyšetření v místě bydliště opakovaně rentgenováni, což vede ke snížení radiační zátěže populace. „Z několikaleté praxe víme, že tento rychlý transfer obrazové dokumentace potřebují u nás ročně stovky pacientů, neboť region je oblíbenou rekreační destinací a jesenická nemocnice během roku ošetří mnoho turistů po úrazech na kolech či na lyžích,” poznamenává MUDr. Jana Vašíčková.

Nemocnice AGEL Jeseník v letošním roce proinvestuje 16 milionu korun, z toho 7 milionů ze svých zdrojů, zbytek z dotací IROP.

Zpět