Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Fyzioterapie Nemocnice AGEL Jeseník se se svou ambulantní pracovnou přesunula do Medicentra

31.7.2020

Fyzioterapeutky Nemocnice AGEL Jeseník se snaží pomoci nejen hospitalizovaným pacientům po těžkých úrazových a operačních stavech, po infarktech či cévních mozkových příhodách, ale také ambulantním pacientům. Těm nyní nově slouží pracovna fyzioterapeutů v budově Medicentra v areálu jesenické nemocnice.

Doposud byl prostor rehabilitace v lůžkovém pavilonu, jako součást chirurgického oddělení. Na nové místo v ambulantním zařízení se pracovna fyzioterapeutů přesunula proto, aby pacienti nemuseli docházet do lůžkové části nemocnice. „Rozcvičujeme zde ambulantní pacienty po ortopedických a traumatologických operacích, aby se mohli co nejdříve navrátit do běžného a pracovního života. Pomáháme lidem ulevit od každodenních bolestí zad nebo jiných problémů pohybového aparátu a snažíme se je edukovat i v rámci prevence před vznikem těchto obtíží. Nacvičujeme s nimi správné pohybové stereotypy, doporučujeme vhodné pohybové aktivity, popř. seznamujeme s režimovými opatřeními,“ popisuje fyzioterapeutka jesenické nemocnice Monika Hauke.

K dispozici mají fyzioterapeuti ve své pracovně přístroj na aplikaci elektroléčby, magnetoterapie a mechanoterapie či elektrickou motodlahu, kterou je možno přivést i k lůžku pacienta na oddělení. „K ambulantní rehabilitaci pacienty přijímáme na základě vyšetření odborným lékařem, a to ortopedem, neurologem, traumatologem, chirurgem či rehabilitačním lékařem, kteří vystaví „poukaz FT“. Pokud pacient přichází od obvodního lékaře s „poukazem K“, je nejprve nutné vyšetření rehabilitačním lékařem, který posléze vystaví „FT poukaz“ s požadavky pro fyzioterapeuta,“ vysvětluje Monika Hauke s tím, že placené služby ambulance neprovádí, pouze ty indikované lékařem a hrazené zdravotními pojišťovnami.

Pracovna fyzioterapeuta přijímá objednané pacienty, kteří přicházejí s FT poukazem. Ten je platný pouze 7 dní od vystavení lékařem, prošlé poukazy ambulance již nemůže akceptovat. V provozu je každý pracovní den od 7 do 18 hodin.

Kromě ambulance rehabilitační pracovníci Nemocnice AGEL Jeseník poskytují péči na všech lůžkových odděleních: chirurgie, interna, ARO, dětské, gynekologie a porodní a LDN. Na LDN má fyzioterapeutka také k dispozici pracovnu s lehátkem, přístrojem k aplikaci elektroterapie, magnetoterapie, rotoped a další pomůcky k ergoterapii a nácviku sebeobsluhy. Za pacienty docházejí v pracovních dnech, fyzioterapii provádějí přímo na lůžkách na jednotlivých odděleních nebo využívají pracovny fyzioterapeuta. Během víkendu pacienti cvičí sami dle instruktáže terapeuta a při vertikalizaci nebo běžných činnostech sebeobsluhy jim pomáhá ošetřovatelský personál na jednotlivých odděleních.

Rehabilitační tým tvoří v současné době čtyři fyzioterapeutky, které ročně ošetří na 800 pacientů. Jedna terapeutka provádí rehabilitaci na lůžkových odděleních, další je vyčleněna pro oddělení LDN a dvě jsou v ambulanci. V případě potřeby jsou schopny se na kterémkoliv oddělení plnohodnotně zastoupit.

Terapeuti jesenické nemocnice neustále prohlubují své znalosti a dále se vzdělávají v rámci školení, odborných seminářů a různých specializačních kurzů. I díky tomu jsou odborníky na speciální kinezioterapii, jak analytické metody, tak cvičení na neurofyziologickém podkladu. „Provádíme různé metody a techniky, dle vzdělání a školení jednotlivých terapeutů, jde například o PNF koncept, Bobath koncept, SMS systém, mobilizace a měkké techniky, bazální stimulace,“ uzavírá Monika Hauke.

 

Zpět