Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Jak zvládat epidemiologickou situaci, radila Jesenické nemocnici vojenská specialistka

8.4.2020

Mimořádnou flexibilitu v době, kdy se Evropou začala šířit koronavirová epidemie, prokázala Jesenická nemocnice, která je součástí skupiny AGEL. Zdravotnické zařízení přijalo v dostatečném časovém předstihu i ve spolupráci s armádní specialistkou z Vojenského zdravotního ústavu Těchonín řetězec důsledných opatření ke snížení rizika přenosu COVID 19.

„Opatření se týká snížení rizika přenosu COVID-19, a to jak na pacienty, tak na personál Jesenické nemocnice. Jako první jsme přistoupili k zákazu návštěv na odděleních. V druhé fázi jsme uzavřeli veškeré vchody, kromě vchodu hlavního, abychom zamezili nekontrolovaného průchodu v naší nemocnici veřejností. Dále jsme sestavili tým, se kterým jsme vytvořili vstupní filtr pro triáž potencionálně nakažených,“ konkretizovala jednotlivá opatření Mgr. Markéta Stržínková, hlavní sestra a členka představenstva Jesenické nemocnice. Zdravotní sestry v ochranných pracovních pomůckách provádějí u všech příchozích, včetně personálu, dezinfekci rukou, měření tělesné teploty a odebrání anamnézy – cestovatelské, epidemiologické a zdravotní problematiky.

K eliminaci potencionálně nakažených slouží nově vytvořené infekční oddělení o osmi pokojích, kdy jeden slouží pro anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) a jeden pokoj je určený pro dětské pacienty. „Toto oddělení má dvojí účel: z venku příchozí pacienti vyžadující hospitalizaci jsou uloženi do preventivní izolace. Po jednoznačném vyloučení nákazy je pacient přeložen na standardní příslušné oddělení. Díky těmto opatřením a jejich důsledným dodržováním jsme se zatím dokázali vyhnout jakékoliv karanténě a jsme pro naše pacienty i nadále bezpečnou nemocnicí,“ zdůrazňuje hlavní sestra s tím, že zaměstnanci nemocnice prošli mimořádným školením.

K pandemické připravenosti Jesenické nemocnice přispěly také bohaté zkušenosti nrtm. Bc. Reginy Kouřilové, DiS., zdravotnice Oddělení izolace a standardní péče odboru biologické ochrany Těchonín vojenského zdravotního ústavu Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky, která s Jesenickou nemocnicí spolupracuje dlouhodobě. „Nabídla nám v této epidemiologické situaci pomocnou ruku v přípravě personálu a nemocnice. Její cenné rady a zkušenosti nám byly velkou nápomocí k vytvoření infekčního oddělení,“ přiznala Mgr. Markéta Stržínková.

Infekční oddělení bylo třeba rozdělit na tzv. čistou a špinavou část. „Špinavá část je určena pro přímou péči o pacienta, v níž je nutné chodit v kompletním osobním ochranném pracovním prostředku (OOPP) a čistá část je zázemí pro zaměstnance bez OOPP. Vzhledem k dispozici budovy to nebyl úplně lehký úkol. Dispozice a možnosti řešení jsem konzultovala s lékaři OBO Těchonín tak, aby došlo k alespoň k částečné optimalizaci současného stavu. To se dle mého názoru povedlo,“ konstatovala Bc. Regina Kouřilová, DiS, která spolupráci se zaměstnanci Jesenické nemocnice hodnotí velice kladně. „Osobně jsem byla velmi mile překvapena, jaká ochota spolupracovat, se mi ze strany zaměstnanců nemocnice dostala, ať už ze strany lékařů, tak i sester. Vzhledem k tomu, že s Jesenickou nemocnicí spolupracuji už několik let a vždy jsem byla spokojena, jsem ráda, že jsem mohla být v tuto nelehkou dobu nápomocna,“ těší armádní specialistku.

Jesenická nemocnice také vytvořila odběrové místo a mobilní odběrové místo, kde zdravotníci v první linii testují osoby doporučené praktickým lékařem a krajskou hygienickou stanicí na COVID 19. Celkem zde provedli od 23. března do středečního poledne (8. dubna) 177 odběrů na koronavirus, z toho tři pacienti byli testováni pozitivně. Ani jeden není v současné době hospitalizován v Jesenické nemocnici.

Maximální nasazení zaměstnanců Jesenické nemocnice nezůstává bez odezvy u místních obyvatel a jejich podpory. „V této nelehké době, a v tomto zapomenutém kraji obehnanými horami, se opět potvrdila soudržnost a solidárnost jesenických obyvatel. Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování všem těmto dárcům z blízkého i vzdáleného okolí,“ poděkoval na závěr za celou Jesenickou nemocnici její ředitel MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH.

 

Zpět