Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Laboratoře Jesenické nemocnice opět úspěšně prošly náročným auditem

24.2.2020

Oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuzní služby (OKBH a TS) Jesenické nemocnice, která patří do skupiny AGEL, opět prokázalo, že v poskytovaných službách drží své kvality i legislativní standardy. Po dvou letech oddělení úspěšně absolvovalo Audit Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře, v němž biochemická i hematologická laboratoř ukázaly, že pracují podle platných norem, a to ve všech prověřovaných oblastech laboratorní práce. Jen loni tato specializovaná pracoviště vyšetřila na 80 tisíc vzorků.

Auditoři se zaměřili na všechny fáze laboratorní práce: preanalytickou, analytickou, postanalytickou. V preanalytické fázi auditor řešil transport a příjem biologického materiálu. „Zvlášť se zaměřil na svozové služby, které nám sváží materiál od externích klientů v rámci celého okresu Jeseník. Monitorujeme teplotu v termoboxech a dobu transportu. Zkontroloval také způsob, jakým řešíme případné neshody při příjmu biologického materiálu. V analytické fázi sledoval výsledky vnitřní kontroly kvality a také úspěšnost našich výsledků v rámci Externího hodnocení kvality. Prostudoval kalibrační a verifikační  protokoly metod, zkontroloval skladové karty reagens, dokumentaci k analyzátorům. Ve fázi po vyšetření se pak zaměřil na proces uvolňování výsledků, biologické referenční intervaly a jednotky, ve kterých vydáváme výsledky,“ popsala audit vedoucí laborantka biochemie a manažerka kvality OKBH a TS Jesenické nemocnice Afrodita Joanidisová s tím, že kontrolovány byly jak případné neshody, přijímání preventivních a nápravných opatření, tak návrhy ke zlepšení i stížnosti.

Na audit se oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuzní služby Jesenické nemocnice připravujeme průběžně. Stanovené indikátory kvality sleduje rovněž během interních auditů. „Do kontrol jsou zapojeni všichni pracovníci laboratoře. Případné neshody řešíme přijímáním nápravných a preventivních opatření, jejich účinnost je pravidelně kontrolována a prezentována na provozních poradách,“ dodala manažerka kvality.

V roce 2019 v biochemické laboratoři Jesenické nemocnice vyšetřili na 50 000 vzorků, dalších zhruba 30 000 vzorků pak sledovala hematologická laboratoř.

Oddělení klinické biochemie je také sběrným místem, kde se shromažďují všechny vzorky, které dále putují přes svozovou službu k dalším vyšetřením. „Jde například o histologická, sérologická, bakteriologická a speciální vyšetření, která v Jesenické nemocnici neprovádíme,“ vysvětluje Afrodita Joanidisová, manažerka kvality Oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuzní služby, které loni také investovalo do výměny koagulačního analyzátoru a analyzátoru na měření osmolality či nových centrifug pro obě oddělení.

Zpět