Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 584 458 411

O nemocnici

Jesenická nemocnice dnes slavnostně otevřela zrekonstruovanou Léčebnu dlouhodobě nemocných

7.3.2017

Po déle než rok trvající rekonstrukci a realizaci sub-projektu s názvem „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“ (číslo projektu CH.10/1/016) v hodnotě dosahující téměř 20 miliónů korun dnes Jesenická nemocnice, která je členem skupiny AGEL, slavnostně otevřela Léčebnu dlouhodobě nemocných. Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Sdružením měst a obcí Jesenicka.

Projekt vznikl již v roce 2013 na základě podrobné analýzy potřeb a možností rozvoje oddělení LDN. Jeho hlavním cílem bylo zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka. Dosavadní prostory oddělení měly již zhoršený technický stav a pacientům neposkytovaly adekvátní soukromí. Ve špatném stavu bylo také sociální zázemí, signalizační zařízení a výtah. V rámci realizace sub-projektu došlo k zastřešení terasy v prvním patře budovy spojující oddělení LDN a oddělení chirurgie.

Ve vzniklých prostorách byly zřízeny nové pokoje a sociální zázemí pro pacienty, samostatná místnost pro rehabilitaci a ergoterapii a zázemí pro sociální práci a terénní péči. „Dále došlo k rekonstrukci stávajícího 30 let starého sociálního zázemí, vyměněna byla stará okna a topná tělesa a komplexní rekonstrukcí prošel výtah a signalizační systém. Hospitalizovaní pacienti mají nyní více soukromí a k dispozici jsou jim díky změně dispozic také větší prostory. Ačkoliv zůstal původní počet pokojů zachován, díky rekonstrukci došlo k nárůstu plochy oddělení o 335 m2“ uvedl ředitel Jesenické nemocnice MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH s tím, že v léčebně vznikla také společenská místnost a zařízený pokoj pro pacienty v terminálním stádiu života.

Kromě stavebních prací projekt zahrnul také pořízení vnitřního vybavení. Na pokoje bylo nakoupeno kompletně nové vybavení pro pacienty, například lůžka s antidekubitními matracemi, paravány, schůdky, noční a servírovací stolky, jídelní stoly, apod. V rámci aktivit rozšiřujících poskytované služby oddělení LDN jsou na oddělení zaváděny nové metody a ošetřovatelské postupy, které výrazně zkvalitní poskytovanou péči o seniory a které dosud nebylo možno z prostorových důvodů či z důvodů nedostatečného vybavení pracoviště pacientům nabízet.

„Rád bych poděkoval především subjektům podílejícím se na financování projektu – Kanceláři švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí, Olomouckému kraji a Sdružení měst a obcí Jesenicka. Velké poděkování patří také koordinátorce projektu Marii Paděrové a všem zaměstnancům nemocnice i ostatním, kteří byli nápomocni při realizaci projektu,“ doplnil MUDr. Vavroušek.

Zpět