Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Transfúzní oddělení - prim. MUDr. Dagmar Adamová

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek: 06:30 - 08:30 příjem dárců krve 06:30 - 11:00 odběry dárců krve
Pátek:

Počátky transfuzního oddělení spadají do padesátých let, kdy jeho zakladatelem a prvním přednostou byl MUDr. Josef Šabata. Od samého začátku bylo hlavním úkolem zajištění krevních transfuzí a transfuzních přípravků pro potřeby hospitalizovaných pacientů společně s laboratorními vyšetřeními. Dnes je důraz kladen především na rozvoj dárcovské základny. V případě zájmu o darování krve je nutno si na transfuzním oddělení vyzvednout Přihlášku bezpříspěvkového dárce krve a s touto vyplněnou přihláškou si domluvit první odběr.

Staňte se i Vy dárcem krve

  • dárcem krve může být každý občan ČR ve věku 18-60 let
  • minimální hmotnost 50 kg
  • ke každému odběru s sebou přinést občanský průkaz či pas, průkazku pojištěnce
  • dárce je na odběr pozván pomocí mobilního telefonu formou SMS či ústně
  • jeden bezpříspěvkový odběr krve se jako čestný dar pro zdravotnické účely hodnotí částkou 3000 Kč. Tato částka se odpočítává ze základu pro daně, nejvíce ale 10%. Potvrzení o odběru se vydává při odchodu dárce z transfuzního oddělení, je možný i souhrný přehled vydaný koncem roku
  • dle vyhlášky 18/1999 náleží dárci pracovní volno s náhradou mzdy za směnu, která začíná v den, kdy daroval krev
  • každému dárci je při odběru vyšetřen tlak, krevní obraz, jaterní testy a provedena zkouška na syfilis, žloutenku typu B, C a HIV I/II
  • odběr nemusí být přísně nalačno, je vhodné den předem nejíst tučná jídla, nekonzumovat alkohol a před vlastním odběrem zvýšit přísun tekutin

K Dotazníku dárce krve: pokud jej budete vyplňovat doma, tisk musí být oboustranný na jeden list.

Ke stažení: Dotazník dárce krve

Kontakty:

584 458 441 laboratoř
584 458 383 hematologická ambulance
budova A - přízemí

Personál:

Lékaři:
prim. MUDr. Dagmar Adamová
 

Sestra:
Renata Hošková